𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔, 𝑤𝑖𝑠ℎ 𝑦𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔😘▪ 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐍𝐄𝐖 𝐈𝐓𝐄𝐌𝐒 ▪

T22114 - Càng cua Daily sweet haircaught with premium bright pearl

T22114 - Càng cua Daily sweet haircaught with premium bright pearl

Regular price 95.000₫
T22120 - [SIZE 5 RĂNG] Càng cua Daily sweet haircaught with premium bright pearl

T22120 - [SIZE 5 RĂNG] Càng cua Daily sweet haircaught with premium bright pearl

Regular price 95.000₫
T22116 - Càng cua Kelly bright cubic Korea version

T22116 - Càng cua Kelly bright cubic Korea version

Regular price 125.000₫
C22157 - Dây buộc Pearl rose basic line

C22157 - Dây buộc Pearl rose basic line

Regular price 65.000₫

▪ 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑 ▪

T18067 - Cặp dọc Gorgeous Flower with crown Pin - Simple Store

T18067 - Cặp dọc Gorgeous Flower with crown Pin

Regular price 175.000₫
T22102 ✨✨Cặp dọc Grace Tienne pearl Tongs pin (Medium size)✨✨

T22102 ✨✨Cặp dọc Grace Tienne pearl Tongs pin (Medium size)✨✨

Regular price 175.000₫
C16076 - Dây buộc xếp nơ cánh hoa cao cấp đính đá vương miện Julie Ponytail - Simple Store

C16076 - Dây buộc xếp nơ cánh hoa cao cấp đính đá vương miện Julie Ponytail

Regular price 105.000₫
C18144 - [New Mood] Dây buộc xếp nơ cánh hoa cao cấp đính đá vương miện Julie Ponytail - Simple Store

C18144 - [New Mood] Dây buộc xếp nơ cánh hoa cao cấp đính đá vương miện Julie Ponytail

Regular price 105.000₫
T22096 👑👑 Cặp dọc Grace Tienne pearl Banana pin (Queen size) - Simple Store

T22096 👑👑 Cặp dọc Grace Tienne pearl Banana pin (Queen size)

Regular price 185.000₫
T22095 - Cặp dọc Cutie Heart shape and Shining pearl Tongs pin - Simple Store

T22095 - Cặp dọc Cutie Heart shape and Shining pearl Tongs pin

Regular price 165.000₫
P22025 - Kẹp mái Romantic velvet hairclip with premium bright pearl

P22025 - Kẹp mái Romantic velvet hairclip with premium bright pearl

Regular price 105.000₫
T22104 - Cặp dọc Ava Tiny flower Tongs pin

T22104 - Cặp dọc Ava Tiny flower Tongs pin

Regular price 175.000₫

▪ 𝐒𝐈𝐒𝐎 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐓𝐔𝐑𝐄 ▪

E18051 - [New Mood] Cặp bấm nơ 3 tầng (satin Hàn Quốc phối voan) - Simple Store

E18051 - [New Mood] Cặp bấm nơ 3 tầng (satin Hàn Quốc phối voan)

Regular price 95.000₫
T18068 - Càng cua Lady Velvet Flower - Simple Store

T18068 - Càng cua Lady Velvet Flower

Regular price 165.000₫
E18043 - [New gen] From Korea Hairpin - Cặp bấm xếp nơ Korea style - Simple Store

E18043 - [New gen] From Korea Hairpin - Cặp bấm xếp nơ Korea style

Regular price 85.000₫
E22055 - [New Mood] Cặp bấm Rose Femin Hairpin - Simple Store

E22055 - [New Mood] Cặp bấm Rose Femin Hairpin

Regular price 95.000₫
T18091 - Càng cua Lize Flower [Soft Mood] - Simple Store

T18091 - Càng cua Lize Flower [Soft Mood]

Regular price 95.000₫
T18087 - Càng cua Melody Flower - Simple Store

T18087 - Càng cua Melody Flower

Regular price 135.000₫